ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png1.png3.png7.png7.png8.png
Today165
Yesterday584
This week3684
This month12533
Total213778

Who Is Online

23
Online
วันอาทิตย์, 22 ตุลาคม 2560 06:18
Powered by CoalaWeb

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สรุปผลการถ่ายถอดความรู้หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการณ์ในเบื้องต้นเพื่อ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงานให้ตรงกับความต้องการณ์และความ สามารถของนึกศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ต่อๆไป  ...>>>

 


เข้าสู่กระดานสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานและ
ข้อมูลของสถานประกอบการณ์  >>> Click

 เข้าสู่กระดานสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานและ
ข้อมูลของสถานประกอบการณ์  >>> Click


----------------------------------------------------------------

 

 จากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  นักศึกษาได้ปฏิงาน และได้รับความรู้ดังนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                -Line Gravity จะเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การหล่อชิ้นงานการตกแต่งอย่างหยาบ

                - Line Machine จะเป็นการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การชุบแข็งชิ้นงาน เจาะ กัด ด้วย

เครื่องจักร CNC.

                -Line Painting  จะเป็นการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ การทำสีชิ้นงาน

                -Line Assembly  จะเป็นการปฎิบัติงานเกี่ยวกับ  การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

                -การตรวจเช็คเครื่องยนต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ตรวจหาข้อบกพร่อง ตรวจเช็คช่วง

ล่าง  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆและเปลี่ยนอะไหล่

                -ออกดูงานนอกสถานที่  ฝึกความอดทน  โดยยืนปฎิบัติงานกับเครื่องจักร เช่น

เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เป็นต้น

                -ได้ทำการเขียนด้วยระบบ Auto CAD 2007, 2010 Solid works 2005,

2010

                -งานส่วนมากเป็นซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายจากไลน์การผลิต , เช็คดาต้าเครื่องจักรต้นกำลังเพื่อทำ PMประจำวันทำกิจกรรม5ส.  ภายในบริเวณห้องซ่อมบำรุงจัดส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ซ่อมบำรุงเสร็จแล้ว

                -ส่วนของโรงเครื่องมือกลจะอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (F1) การปฎิบัติงานในส่าวนนี้จะเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี  มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกลึง

เครื่องไส

เครื่องเจาะ เครื่องกลึงCNC และเครื่องเลี่อยเป็นต้น

                                ในส่วนของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการฝึกประสปการณ์วิชาชีพส่วน

ของโรงเครื่องมือกล

                                1. งานบริการด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น ผลิตชิ้นงานให้นักศึกษาไปทดสอบ

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

                                2. เป็นผู้เบิกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเครื่องมือกล

                                3. ซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรภายในศูนย์เครื่องมือที่เกิดการชำรุด

เสียหาย

                                4.ปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักร CNC ในการผลิตชิ้นงาน

                -ส่วนของแมคคาทรอนิคส์ จะอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ( F6 )

การปฎิบัติงานในส่วนนี้จะมีทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติงานที่โรงเครื่องมือจักรกล  ซึ่งจะมี

ห้องปฏิบัติการ PLC ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิคส์ เป็นต้น

                                ในส่วนของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วน

ของแมคคาทรอนิคส์

                                1.ได้ฝึกเขียนและออกแบบโปรแกรม PLC รุ่น CQM1 แล้วทดสอบการทำงาน

ของโปรแกรม

                                2.ได้ศึกษาและปฏิบัติงานในส่วนของระบบนิวเมติกส์  ซึ่งมีระบบนิวเมติกส์

แบบลม ระบบนิวเมติกส์แบบไฟฟ้า  ระบบนิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วยเครื่อง PLC เพื่อทกสอบการ

ทำงาน ซึ่งระบบนิวเมติกส์ที่ควบคุมด้วยเครื่อง PLC มีประสิทภาพในการทำงาน สะดวก และ

ง่ายต่อการแก้ไขโปรแกรม โดยไม่ต้องถอดสายลมให้เสียเวลา

                                3.ได้ศึกษาและปฏิบัติงานในส่วนของระบบของไฮดรอลิกส์ โดยการต่อท่อน้ำมัน

ระบบการทำงานของไฮดรอลิคส์  ให้รู้การทำงานของระบบไฮดรอลิกส์

                                4.การทำงานในส่วนของ ENGINERING ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ ของห้องปฏิบัติการ

                                5. ได้ทำโปรเจ็คการฝึกประสบการณ์ชาชีพ การทำเสาสัญญาณไฟจราจร ควบคุมด้วย PLC

                                6. ได้บำรุงพื้นที่การทำงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส

                - ทำความสะอาดรอบบริเวณที่รับผิดชอบ

                - ทำการออก Order ซ่อมแซมแม่พิมพ์

                - ลงมือปฏิบัติงานใน Line ผลิต

                - จัดทำเอกสาร WI ของบริษัทของลูกค้า

                - รับสินค้าและตรวจสอบพัสดุที่นำมาจัดส่ง

                - เปิดใบรายการสั่งซื้อสินค้า

                - กรอกรายละเอียดข้อมูล Forecast Import

                - ถ่ายรูปวัสดุและส่วนผสมของยาง

                - จัดทำ Pecking

                - คอยดูแลหัว Extrude ที่ฉีดแต่ละ สายการผลิต

                - คอยวางแผนกระบวนการผลิตแต่ละ Process

                - คอยแก้ไขปรับปรุงและซ่อมบำรุงสายการผลิตที่มีปัญหา

                - ดูแล Silicone ที่ใช้ในการฉีดยาง

                - คอยเช็คอุณหภูมิยางที่ผ่านเข้าตู้อบแต่ละตู้ให้ได้ตามมาตรฐาน

                - ได้ฝึกการเขียนโปรแกรม Master  Cam  x4 เขียนภาพ 2 มิติ 3มิติ เขียนโปรแกรมสังกัดงาน 2 มิติ 3 มิติ กลึงงานเครื่องกลึง  CNC ตัดชิ้นงานโดยใช้เครื่อง  Wire cut 

หลังจากสองอาทิตย์แล้วถูกเปลี่ยนมาอยู่แผนก  Project engineer และ New model

                -ได้ เข้าทำงานที่กระบวนการผลิต เริ่มด้วยการตัดยาง การต่อยาง การตัดตกแต่งยาง การนำยางไปพ่นซิลิโคน นำยางไปอบผิวยาง เช็คตรวจสอบชิ้นงาน ได้ไปจับเวลาเพื่อเปลี่ยนเวลาการทำงานแต่ละกระบวนการให้สมดุลกัน จับเวลาเพื่อคำนวณหาจำนวนของเครื่องจักรว่าใช้กี่เครื่อง จับเวลาคน+เครื่องจักร ดูว่าไลท์การผลิตนั้นสามารถที่จะรองรับปริมาณการสั่งซื้อได้

                -ได้ ทำงานทั่วไป เช่น การทำตู้เก็บเครื่องมือ การใส่คลิปที่ชิ้นงาน การเชื่อมเจียระไน ทำอุปกรณืจับชิ้นงาน จัดเอกสาร ทำป้ายบ่งชี้ ต่างๆ

                -ปรับปรุง แก้ไข Sat up เครื่องจักรให้สอดคล้องกับการผลิต การตรวจเช็ค Preventive Maintenance เครื่องจักรในหน่วยเครื่องกล และได้ศึกษากระบวนการผลิต ของ บริษัท เจ.เค.ที. ลาบอเรตอรีสจำกัด

                -จับเวลาการทำงานของคนและเครื่องจักร

                - WORK SHOP

                - Check Layout

                -การจดมาตรฐานเครื่องทอกระสอบ

                - การจดอุณหภูมิเครื่องฉีดพลาสติกในการผลิตเส้นด้ายพลาสติก

                - การแจกใบลาพนักงานที่ต้องการจะลางาน

                -ตรวจสอบน้ำหนังของบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม

                -ตรวจสอบความสะอาดสถานที่

                -กระบวนการผลิตน้ำตาล

                -ทำ Power Point เกี่ยวกับภาชนะบรรจุแป้งแต่ละขนาด (ถุงบรรจุแป้ง)

                - วัตถุประสงค์ เพื่อทำเป็นหัวข้อในการฝึกอบรม ทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้พนักงานสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

                -ปฏิบัติงานจากส่วนบรรจุของ รับของ-ส่งของ เช็คชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ

                -LINE VCD  คอยจับเวลาขิงพนักงานในการทำงาน

                -วิเคราะห์จุดที่พนักงานทำงานเกินเวลามาตรฐานแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข

                - คอยตรวจสอบการชำรุดของเครื่องจักร

ความรู้ที่ได้รับ

                -การใช้ชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการฝึกความอบทน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

                - ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม.การเดิน LINE การผลิต. การวางLINE ผลิต . การบริหารและการปรับปรุงคุณภาพ . การลดของเสียในกระบวนการผลิตได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเครื่องยนต์

                - ได้รู้เทคโนโลยีในการตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องยนต์

                -ได้รู้ระบบการจัดการภายในบริษัท

                - ได้รู้ระบบการจัดการของเสียของบริษัท

                - เรียนรู้การใช้ชีวิตในการทำงาน

                -มีความรู้มากมายเกี่ยวกับประสบการณ์ทางช่าง

                - การใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับคนทำงานอื่นๆ

                -ได้รู้ได้เห็นในการทำงานจริง

                -มีความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านช่าง (ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องมือกล ) มากพอสมควร การใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการร่วมงานกับคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ระบบที่มีความละเอียดในการทำงาน

                - ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Programmable Logic Controller : PLC

                - ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

                - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักร

                -ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบนิวเนติกส์

                -ได้ประสบการณ์ในการปฏบัติงานจริง

                -ได้ใช้เครื่องจักรที่แปลกใหม่และทันสมัย

                -ได้ศึกษาการปฏิบัติงานทางด้านภาคปฏิบัติ

                - ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา

                - ทำให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

                -ทำให้ได้เรียนรู้ที่กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะปฏิบัติงาน

                - ทำให้เราเรียนรู้และจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

                - ทำให้ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

                -ทำให้อดทน

                -ทำให้มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

                -ทำให้มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงาน

                -ได้ศึกษาระบบการสั่งซื้อ

                - ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

                -ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ

                -ได้ความรู้เกี่ยวกับด้าน Extrusion คือกระบวนการฉีดยางขอบกระจกรถ

                -ได้ความรู้เกี่ยวกับด้าน Project enginee และ new model

                -ได้ความรู้เกี่ยวกับด้านเครื่องจักร CNC

                - ใช้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระสอบพลาสติก

                - การใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับคนทำงานอื่นๆ

                -ได้รู้ได้เห็นเครื่องจักรในการทำงานจริงๆ

                - ได้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC ของเครื่องตัดเย็บออโต้

                -มีความรู้มากมายที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง

                - การใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับคนทำงานอื่นๆ

                - ได้รู้ว่าตัวเองทราบหรือยังมาทราบอะไรที่เรียนมาบ้าง

                - ได้รู้และเห็นขบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังจริงๆ

                - มีความรู้เกี่ยวกับการชุบโคเมี่ยม

                -ได้รู้เรื่องการจัดการอุตสาหกรรมโดยตรง

                - ได้รูได้เห็นการทำงานจริง สภาพแวดล้อมการทำงาน

                -มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักร

                -มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานระบบโรงงานอุตสาหกรรม

                - ได้เห็นกระบวนการผลิต โชค และเบรก

                - ได้ความรู้จากกระทำจริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

                - ได้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นจริง

                - รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

                - รู้จักการวิเคราะห์ปัญหา

               

ปัญหาที่พบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. สถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกไม่ตรงตามความต้องการ เช่น ไม่ได้ทำงานอย่างที่ตนอยากทำไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย

                แนวทางแก้ไข จำเป็นต้องมีการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจ แก้ไขโดยการมีข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ แต่ละแห่งให้นักศึกษา ศึกษาก่อนว่าสถานประกอบการนั้นต้องการนักศึกษาที่มีคุณลักษณะอย่างไร และมีสวัสดิการให้หรือไม่เพื่อให้นักศึกษาตัดสินใจ

2. นักศึกษาไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกประสบการวิชาชีพ

                แนวทางแก้ไขเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จากทางมหาวิทยาลัยเนื่องจากการให้ ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น เป็นนโยบายของสถานประกอบการ

3. นักศึกษาไม่สามารถนำข้อมูลของสถานประกอบการออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ เช่น ไม่สามารถถ่ายภาพของสถานประกอบการหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ออกมาเผยแพร่ให้นัก ศึกษารุ่นหลังได้เห็นอุปกร์เหล่านั้น

                แนวทางแก้ไข เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้จากทางมหาวิทยาลัยเนื่องจากการให้ค่าตอบแทนการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น เป็นนโยบายของสถานประกอบการ

 เข้าสู่กระดานสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานและ

ข้อมูลของสถานประกอบการณ์  >>> Click

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/